Administrativne storitve

Bistven proces vsakega podjetja so administrativne storitve.

Podjetja, ki so usmerjena v lastno ustvarjanje (gradbeništvo, monterji, vodovodarji, specializirano usmerjeni podjetniki), potrebujejo urejeno administracijo ter operativne storitve.

Ponujamo storitev na ključ ali samo del storitev, ki jih podjetje potrebuje, a za njih nima dovolj kapacitet.

Za podjetja nudimo pomoč pri vodenju lastnega podjetja v delu svetovanja, administracije in optimizacije:

• Prejemanje pošte
Vsako podjetje mora evidentirati vhodno in izhodno pošto, v izogib izgubam dokumentov to mi uredimo za vas.

• Evidentiranje računov
Pomembno je, da so računi, ki prihajajo v podjetje, tudi pravočasno plačani. Ob evidentiranju vhodnih računov za vas uredimo tudi vpis v čakalnico nalogov v banki.

• Plačilni promet (po dogovoru)
Operativna podjetja, ki opravljajo različne storitve, običajno nimajo časa za administracijo, zato za vas po dogovoru delno ali v celoti plačamo obveznosti za vaše podjetje prek vašega elektronskega bančništva.

• Dopisi v okviru poslovanja (kontaktiranje bank in poslovnih partnerjev)
Občasno se pojavi potreba usklajevanja stanj z vašimi dobavitelji, odgovarjanja na razne dopise, predstavitve, obrazci, obveščanja zaposlenih delavcev, za kar poskrbimo mi.

• Vodenje evidenc in spremljanje prometa
Za vaše podjetje po naročilu uredimo aplikacijo, da direktor ali odgovorna oseba lahko v vsakem trenutku preveri svoj promet, plačila, odprte postavke – na klik.

• Registracija vozil
V časovni stiski za vas uredimo registracijo in zavarovanje vozil, tovorna do 3,5 ton in osebna vozila.

• Kadrovske evidence
Uredimo vam pogodbe o zaposlitvi, evidence dovoljenj, v kolikor zaposlujete tujce, opravimo tudi obdobne enoletne razgovore ipd.

• Evidence delovnih in bivalnih dovoljenj
Pravočasno vas obvestimo o poteku delovnih/bivalnih dovoljenj, lahko jih podaljšamo za vas, ali pa to uredite sami – po dogovoru.

• Zdravniški pregledi
Za pričetek del novih zaposlenih je potrebno urediti tudi zdravniški pregled delavca, ki je obvezen in tudi dobrodošel – na zdravniškem pregledu potencialnega zaposlenega preverijo, ali je zdravstveno primeren za točno določeno delovno mesto. Za vas uredimo termine in obrazce za preglede.

• Varstvo pri delu
Slovenska zakonodaja predpisuje opravljene izpite varstva pri delu na posameznih delovnih mestih in delovnih naprav. Za vas pripravimo dokumente, uredimo termin izobraževanja in vodimo evidence za obdobne ponovitve izpitov. Prav tako pripravimo sezname orodij, ki morajo biti varno usklajeni za delo v posameznih branžah.

• Sistemizacije
Slovenska zakonodaja predpisuje sistemizacije in klasifikacije podjetij, ki imajo več kot 10 zaposlenih.
Uredimo vam potrebne dokumente za posamezna delovna mesta in vašo branžo. S pristojnim ministrstvom uskladimo sistemizacijo in klasifikacijo za vašo branžo v skladu z zakonskimi zahtevami.

• Plačila in predpriprava na knjiženja
Poljubno vam pripravimo plačilne naloge in vhodne fakture opredelimo po stroškovnikih še pred računovodsko knjigovodsko obdelavo.

• Priprava poročil
Kvartalno po dogovoru uredimo pregled poslovanja in svetujemo glede razporeditev investicijskih planov in širjenja/ožanja poslovanja.

• Spremljanje tekoče problematike
Predvsem pri gradbenih branžah je po posameznih projektih potrebno usklajevati dnevnike in voditi evidence opravljenih del na posameznih projektih, porabe materiala, ureditev logističinih storitev, skrbi za zadostno število delavcev pri določenih projektih, koordinacije procesov… Aktivno lahko za vas spremljamo ali posamezen projekt ali vse projekte hkrati.

• Opitimizacija stroškov (3m, 6m, 12m)
Na kvartalnem ali polletnem nivoju preučimo stroške porabe po projektih in stroške, ki spremljajo poslovanje, ter jih poskušamo optimizirati (npr. izbira nove zavarovalnice pri registraciji vozil, izbira novega telefonskega operaterja, v kolikor je cena za telefonijo ugodnjejša, ipd.)

• Udeležba na raznih seminarjih
Za vas obiskujemo tudi seminarje, na katere zaradi časovne stiske ne morete, tema pa vam je zelo zanimiva…