Kadrovske storitve

Ali ste se že kdaj srecali z dilemo kako izbrati pravega sodelavca oziroma zaposliti pravo osebo?

Dovolite nam, da postopke izpeljemo namesto vas in sicer tako, da opravimo razgovore in naredimo ožji izbor potencialnih sodelavcev oziroma ustreznih kandidatov, ki izpolnjujejo vse vaše predpisane zahteve. Zavedamo se namreč, da so zaposlitveni postopki dolgi in zagotovo ste se kdaj že znašli v situaciji, ko ste rekli, da ste zapravili cel dan za popolnoma neustrezne kandidate.

Ali pa ste se morda srečali z dilemo kako odpustiti delavca, ki je za vas vestno delal 15 let ali morda problematičnega delavca? Tudi v teh situacijah lahko vse postopke izpeljemo namesto vas ali pa vam le nudimo strokovno podporo in pripravimo vse dokumente in vas podučimo o postopkih. Vedno več podjetij se odloča za pomoč zunanjih svetovalcev pri postopkih prenehanja delovnih razmerij, saj so postopki velikokrat časovno utrujajoči in zaradi subjektivnih presoj velikokrat tudi napačno izpeljani.

Nudimo vam pripravo delovno pravnih aktov na podlagi ZDR -1 in kolektivnih pogodb, izdelavo vseh aktov vezanih na prenehanje delovnega razmerja ter izdelavo aktov in pravilnikov skladno z veljavno zakonodajo, in sicer:

 • Pogodbe o zaposlitvi ( določen čas, nedoločen čas );
 • Pogodbe o zaposlitvi oziroma druge vrste pogodbe s posebno karakteristiko ( delo na domu, krajši delovni čas, podjemna pogodba, pogodba s poslovodnimi osebami…).
 • Odločbe o letnem dopustu;
 • Ocena poskusnega dela.
 • Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga;
 • Redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti;
 • Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga;
 • Druge oblike prenehanja delovnega razmerja.
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest;
 • Pravilnik o delovnih razmerjih;
 • Pravilnik o alkoholiziranosti na delovnem mestu;
 • Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja in trpinčenja na delovnem mestu;
 • Pravilnik o plačah;
 • Pravilnik o odškodninski odgovornosti delavcev;
 • Ostalo po dogovoru.