Pravne storitve

V gospodarstvu dnevno prihaja do situacij, ki kar kličejo po pozornosti pravnika. Veliko podjetij nima za to usposobljenega kadra, saj se osredotočajo in dajejo prednost opravljanju dejavnosti, za katero so specializirani. Vsaka gospodarska družba stremi k ustvarjanju dobička oziroma dodane vrednosti in velikokrat prihaja do situacij, ko zaradi pomanjkanja časa ali znanja prihaja do neprijetnih in nepotrebnih pravnih zapletov, ki lahko vodijo do nastanka velike škode v podjetju. S svojo ekipo usposobljenih pravnikov vam nudimo podporo pri s področja gospodarskega, delovnega in civilnega prava. Naša prednost je, da izhajamo iz gospodarstva, s čimer so nam situacije v praksi dobro poznane. Zavedamo se, da podjetja zasledujejo zastavljene cilje, mi pa jim pomagamo pri čim lažjem premagovanju morebitnih pravnih izzivov in nepredvidenih situacij. Možno je sodelovanje “od primera do primera” (“case by case”) ali pa sodelovanje v obliki mesečnega pavšala, v katerega so vključene vse naše storitve.

Nudimo vam:

 • Izdelava pravnih mnenj s področja gospodarskega, civilnega in delovnega prava;
 • Pregled in izdelava pogodb gospodarskega, civilnega in delovnega prava;
 • Svetovanje pred sklepanjem pogodb ( preverjanje bonitet, pogajanje, usklajevanje itd. )
 • Ustanavljanje podjetij, društev in interesnih združenj;
 • Vlaganje e-izvršb;
 • Priprava ugovorov v postopku izvršb;
 • Izvensodna izterjava dolgov, pogajanje z dolžniki;
 • Izdelava ugovorov in pritožb v različnih inšpekcijskih postopkih;
 • Pomoč pri carinskih postopkih;
 • Pridobivanje dovoljenj ( opravljanje dejavnosti, prireditve, hrup…. );
 • Pridobivanje koncesij ( pomoč in priprava dokumentacije );
 • Priprava razpisne dokumentacije ( prijave na različne razpise );
 • Vpogledi in razlaga vpisov v ZK, GURS….
 • Ostalo po dogovoru.