Zaposlovanje tujcev

DELOVNA IN BIVALNA DOVOLJENJA, ZDRUŽITVE DRUŽIN, ŠTUDIJ, DRŽAVLJANSTVO RS

V času aktivnega poslovanja smo se srečali tudi z delom zaposlovanja tujcev.

V preteklosti je bil razlog za trend zaposlovanja tujcev cenejša delovna sila, vendar se je z leti to spremenilo. Pojavil se je namreč problem odhajanja specializiranih kadrov, ki zaradi slabega plačila iščejo delo v tujini. Tako v Sloveniji trenutno ni kandidatov za naslednje poklice:

 • varilec (koda 7212);
 • voznik težkih tovornjakov in vlačilcev (koda 8332);
 • orodjar (koda 7222);
 • strugar (koda 7223);
 • elektroinštalaterji/elektroinštalaterke (koda 7411);
 • zidarji/zidarke ipd. (koda 7112);
 • tesarji/tesarke ipd. (koda 7115);
 • kuharji/kuharice (koda 5120);
 • elektromehaniki/elektromehaničarke (koda 7412);
 • strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije (koda 2434);
 • razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij (koda 251);
 • strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne zbirke in računalniška omrežja (koda 252).

Podjetja so večinoma usmerjena v lastno izvedbo storitev, kar pa pomeni, da v procesu pridobivanja delovnih dovoljenj nimajo zadosti izkušenj za sledenje procesu. Za podjetja je običajno to dolgotrajen proces z več zapleti, sami pa smo zaradi tega dejansko v prednosti, saj redno spremljamo spremembe zakona o tujcih, mednarodne sporazume in ostale potrebne informacije v zvezi s pridobitvijo dovoljenj za zaposlitev.

Za naše stranke po pooblastilu uredimo delovno in bivalno dovoljenje. Za svoje delo potrebujemo sodelovanje delodajalca v delu obveščanja s strani Zavoda (kljub pooblastilom Zavod praviloma obvešča delodajalca); tako je proces hiter in v vseh primerih rešljiv s sodelovanjem.

Delovna dovoljenja

Delovna dovoljenja urejamo tudi za druge poklice, ki niso deficitarni, v primeru, da podjetje nima ustreznih virov za pridobivanje kandidatov.

V primeru naročila uredimo predstavitveni sestanek in eventualno zaključimo z izdelavo delovnih dovoljenj.

Poleg samega procesa delovnih dovoljenj samim kandidatom pomagamo na osnovi dogovora pri pridobitvi davčne številke in odpiranja transakcijskega računa za prejemanje plače, prav tako pozneje, po vsaj šestmesečni zaposlitvi, pomagamo urediti še status rezidenta (delodajalcu prinese zmanjšanje stroška plače, delavcu pa povračilo dela dohodnine za preteklo leto in dalje).

Dokumenti za sam proces delovnih dovoljenj:

Delodajalec:

 • Obrazci in izjave delodajalcev
 • Pooblastila
 • Pogodba o zaposlitvi (za proces delovnega dovoljenja)

Delavec:

 • Diploma o šolanju
 • Kopija potnega lista
 • Soglasje z zaposlitvijo
 • Dodatna znanja
 • Potrdilo o prijavi na Zavodu za zaposlovanje v matični državi, če gre za državljana Bosne in Hercegovine ali Srbije

Bivalna dovoljenja:

Delodajalec:

 • Obrazec in izjava
 • Pooblastilo
 • Pogodba o zaposlitvi

Delavec:

 • Biometrična fotografija za EU potni list
 • Overjena kopija potnega lista
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Pooblastilo in izjava o točnosti podatkov

Vsi uradni dokumenti (diplome, potrdila, potrdilo o nekaznovanju) morajo biti prevedena v slovenski jezik. V primeru, da jih nimate, jih ob plačilu lahko uredimo za vas pri sodnozapriseženem sodnem tolmaču.

V primeru zaposlitve visokokvalificiranih kadrov je potrebno predhodno urediti tudi vrednotenja izobraževanj prek ministrstva za izobraževanje, kar lahko ob plačilu prav tako uredimo za vas.

Proces pridobitve dovoljenj je časovno v okvirih med 60 in 90 dni, odvisno od števila oddanih vlog na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma upravnih enotah. V primeru povečanega števila vlog se ta rok primerno podaljša.

Združitev družine

Po enem letu zaposlitve v Sloveniji ima zakonec ali izvenzakonski partner pravico združitve z družino iz matične države. Postopek pridobitve tovrstnega dovoljenja za bivanje je podoben kot pridobitev bivalnega dovoljenja na podlagi zaposlitve, vendar je potrebno upoštevati socialne cenzuse za preživljanje družine.

Pri združevanju družine pomagamo tudi pri izbiri šole, uredimo vpis mladoletnih otrok – osnovnošolcev, vpis srednješolcev.

Na podlagi združitve družine je pomembno, da imajo združeni polnoletni člani pravico tudi do zaposlitve v Republiki Sloveniji, pri čemer tudi pomagamo pri samem postopku, kjer je potrebno sodelovanje z delodajalcem in osebo.

Študentsko bivanje

V primeru vpisa na fakulteto prav tako pomagamo pri pridobitvi in ureditvi vrednotenj izobraževanja, za vas po pooblastilu kontaktiramo fakultete in urejamo zadeve v vašem imenu.

Sezonske vize

Nekatera dela so sezonska; tudi za določen letni čas lahko uredimo bivalno dovoljenje na podlagi sezonskega dela (pridobivanje poljščin, “zimski” poklici, “letni” poklici, povečan obseg dela za določeno časovno obdobje).

Državljanstva

Za tujce, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev državljanstva, tudi urejamo in sodelujemo v procesu pridobivanja državljanstva Republike Slovenije. Trenutna čakalna doba za pridobitev državljanstva je 14 mesecev. Ker je vsak primer individualen, svetujemo individualen sestanek in ugotovitev pogojev.