Sussanna Lionell Klas

Sussanna L. Klas se je takoj po zaključeni ekonomski šoli zaposlila v NLB d.d., in sicer kot strokovna sodelavka v vodstvu poslovne enote NLB v Trbovljah.
Svoje službovanje je zaradi nedokončanega študija nadaljevala v različnih podjetjih, kjer se je seznanila z različnimi postopki in različnimi operativnimi sistemi, vezanimi na branžo, v kateri je službovala. Tako si je v 15 letih službovanja nabrala bogate izkušnje tako v bančništvu, komerciali, špediciji, logistiki in ministrstvu, zadnja zaposlitev pa je bila povezana z izterjavami za lizing hiše.
Leta 2005 se je odločila za samostojno kariero in že 15 let opravlja operativna dela za podjetja ter posameznike.

V času samostojne kariere aktivno sodeluje na področju ustanavljanja podjetij, kadrovske politike zaposlovanja in izbiri kadrov za vse dele gospodarstva za različna podjetja, zaposlovanja tujcev in vse vrste operativnih storitev, financiranja; skratka za vse, kar podjetje potrebuje za zdravo poslovanje.

Odgovorna je bila za kadrovske zadeve in delovne postopke, izdelavo poslovnih načrtov in poročil, za izdelavo raznih vrst pogodb gospodarskega, civilnega in delovnega prava, pridobivanje dovoljenj za zaposlovanje tujcev, sodelovanje z davčnimi organi in bankami za potrebe poslovanja podjetij. Sodelovanje z različnimi podjetji v različnih branžah vedno znova doprinese pri širjenju obzorij in novih izzivih na poti do cilja.

Njen cilj je zakonito poslovanje podjetji in nudenje podpore na vseh področjih poslovanja.
Že od začetka samostojne poti opravlja dela in skrbi za zakonitost poslovanja podjetij, s katerimi je začela sodelovati, ker pa se je leta 2018 povpraševanje povečalo, je s pomočjo novozaposlenih sodelavk prevzela nekaj novih podjetij.

V času samostojne kariere se je specializirala predvsem za pridobivanje delovnih dovoljenj in kadrovanja, prav tako se odlikuje z operativno podporo financiranj, investicij, za širjenje delovnega procesa, sodelovanja na področju odločanja ter izdelavo mnenj in podporo odločitvam podjetij s pomočjo orodja – poslovna astrologija.
Deluje kot svetovalka podjetjem, in sicer tako, da s poslovnim in pravnim svetovanjem pomaga podjetjem pri ustanavljanju in razvoju podjetij ter vodenju poslovnih procesov, trenutno aktivno sodeluje s sedmimi podjetji na celotnem področju operative in z 69 podjetji na posameznih področjih poslovanja.

S svojimi več kot 30-letnimi izkušnjami v finančnem delu in gospodarstvu želi svoja znanja nadgraditi tudi s svojim pridobljenim znanjem poslovne astrologije ter prav tako psihološke astrologije, ki se po svetu že uporablja pri izbiri kadra, pa tudi pri pomembnih odločitvah v podjetju, podpisih pogodb, selitvah, naložbah, odločitvah ipd…