Urša Zupan

Urša Zupan je leta 2003 diplomirala na Pravni fakulteti Ljubljanske univerze. Takoj se je zaposlila v gospodarski družbi, in sicer kot strokovna sodelavka v pravni službi, pozneje pa je prevzela vodenje pravne in kadrovske službe. Odgovorna je bila za kadrovske zadeve in delovnopravne postopke, izdelavo pravnih mnenj, izdelavo vseh vrst pogodb gospodarskega, civilnega in delovnega prava, pridobivanje različnih dovoljenj, sodelovanje v inšpekcijskih postopkih ter za skladnost poslovanja s predpisi.

Leta 2009 je prevzela funkcijo pomočnice predsednika uprave za pravne in splošne zadeve v družbi, ki je zaposlovala več kot 150 ljudi in bila organizirana, kot skupina. Na tem položaju je skrbela za zakonitost poslovanja podjetij v celotni skupini. V tem času se je specializirala predvsem za delovno pravo, saj je znotraj skupine vodila vse postopke, vezane na zaposlovanje delavcev in vodenje delovnopravnih postopkov za potrebe družbe, statusno gospodarsko pravo ter za pogodbeno pravo. Zaradi širitev dejavnosti podjetja in poznavanja operativnih procesov je prevzela funkcijo operativnega direktorja in tako usmerjala vse procese v podjetju. V času operativnega vodenja podjetja se je podjetje razširilo in odprlo pet poslovnih enot ter zaposlilo preko 100 delavcev. Karierna pot jo je vodila do vodstvene funkcije v družbi, ki se ukvarja s posebnimi igrami na srečo, za kar je potrebno z državo podpisati koncesijsko pogodbo. Od leta 2015 deluje kot svetovalka podjetjem, in sicer s poslovnim in pravnim svetovanjem pomaga podjetjem pri ustanavljanju in razvoju podjetij ter vodenju poslovnih procesov. Veliko izkušenj ima predvsem pri zagonu start upov (mladih podjetij) ter reorganizaciji in optimizaciji poslovanja podjetij.

S svojimi več kot 17-letnimi izkušnjami v gospodarstvu razpolaga s širokim spektrom znanja z različnih področij. Njena strast so situacije, ki jih večina prepozna kot problematične, ona pa v njih vidi izzive.