NOVELA ZAKONA O TUJCIH

Vlada je na seji potrdila predlog novele zakona o tujcih in ga po nujnem zakonodajnem postopku poslala v nadaljnjo obravnavo v DZ. Z novelo želi notranje ministrstvo odpraviti administrativne ovire pri izdaji dovoljenj za začasno prebivanje tujcem in omogočiti njihovo vročanje po pošti. Zanje znova uvaja tudi brezplačne tečaje slovenščine.

Ministrstvo za notranje zadeve je v obrazložitvi predloga zapisalo, da je njegov hiter sprejem za gospodarstvo nujen zaradi potrebe po delovni sili, za stranke v postopkih pa bo odpravil administrativne ovire na upravnih enotah pri postopkih izdaje dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja.

Nujni postopek je po oceni ministrstva nujen tudi zato, ker se konec aprila začnejo uporabljati spremenjene določbe o financiranju programov učenja slovenskega jezika. Predlog namreč znova uvaja brezplačne tečaje slovenščine za vse kategorije tujcev, ki so bili do brezplačnih tečajev slovenskega jezika upravičeni pred sprejemom zadnje novele tega zakona. 

S predlogom se želi omogočiti tudi vročanje dovoljenj in podaljšanih dovoljenj za začasno prebivanje po pošti ter hrambo prstnih odtisov, oddanih v postopku izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje, za namen v postopku podaljšanja tega dovoljenja. Predlog spreminja tudi koncept odločanja o tujčevi zamenjavi delovnega mesta – ukinja se obveznost izdaje pisne odobritve s strani upravne enote oziroma zavoda za zaposlovanje.

Tujcu, ki mu je prenehal status začasne zaščite, omogoča, da v roku osmih dni po preteku statusa na pristojnem organu zaprosi za dovoljenje za začasno prebivanje za kateri koli namen, ki ga določa zakon. Predlog pa odpravlja tudi obveznost periodičnega preverjanja tujčevih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti.

Vir: 24ur.com