NOVELA ZAKONA O TUJCIH

Državni zbor je 30. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-2F, ki je bil 12. aprila 2021 objavljen v Uradnem listu RS, številka 57/21, v veljavo pa je stopil 26. maja 2021. Glavne rešitve se med drugim nanašajo na kompleksno krizo na področju migracij, znanje slovenščine, združitev družine in zadostna sredstva za preživljanje.

Tujci, ki želijo študirati v Sloveniji, morajo po novem zakonu o tujcih dokazati, da imajo zadostna finančna sredstva. Novi pogoji bi lahko po oceni študentske organizacije oklestili število tujih študentov pri nas. Če bi ti zdaj res potrebovali dokazilo o skoraj 5000 evrih za enoletno bivanje, kakor so izračunali pri študentski organizaciji (Šos), bi bila to zanje velika ovira, za našo državo pa izguba, ocenjujejo tako v Šosu kot pri rektorski konferenci. Ta je resorno in notranje ministrstvo že pozvala k natančnejšemu tolmačenju novih predpisov.

Uvaja se tudi pogoj predhodnega dvoletnega zakonitega prebivanja tujca (državljana tretje države) na ozemlju Republike Slovenije za uveljavljanje pravice do združitve družine.

Novela ZTuj-2F uvaja tudi:

  • pogoj znanja slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine državljanu tretje države,
  • pogoj znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države na podlagi petletnega neprekinjenega zakonitega prebivanja tujca v Republiki Sloveniji.

Na novo je določen obseg (so)financiranja udeležbe programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 odstotkov cene programa.

Več o novostih si lahko preberete na https://www.gov.si/novice/2021-04-16-poglavitne-resitve-novele-zakona-o-tujcih/ in https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1153/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-tujcih-ztuj-2f.

Za vsa dodatna vprašanja pa smo Vam na voljo preko maila: info@sugesta.si.

Vir: gov.si, rtvslo.si