OPOMNIK: VPIS ELEKTRONSKEGA NASLOVA V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE

Skladno s spremembo Zakona o gospodarskih družbah se rok za vpis elektronskega naslova v Poslovni register Slovenije počasi izteka. Vse obstoječe družbe morajo svojo obveznost izpolniti do 24.2.2022.

Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za interesna gospodarska združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za društva in samostojne podjetnike.

Več o postopku vpisa elektronskega naslova družbe, ki bo javno objavljen, si lahko preberete na spletni strani AJPESA.