PKP#7 – POMOČ ZA IZVEDBO HITRIH TESTOV

PKP7 uveljavlja tudi pomoč za nabavo hitrih testov.

Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge.Vlogo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do konca januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku. Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se zagotavlja tudi za:

  • športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez,
  • športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter
  • trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti vlogo najpozneje do konca januarja 2021.

Pri tem pa bodite pozorni na dejstvo, da hitre teste lahko izvedejo samo izvajalci zdravstvene dejavnosti, pri čemer odvzem brisa opravlja le zdravstveni delavec oziroma druga oseba, ki dela pri tem izvajalcu s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Če potrebujete pomoč pri izpolnjevanju vloge ali dodatne informacije, nam pišite na info@sugesta.si.