PKP#7 – ZAČASNO DENARNO NADOMESTILO ZARADI IZGUBE ZAPOSLITVE

PKP7 prinaša tudi ukrep, ki bo pomagal vsem, ki so izgubili službo v času razglašene epidemije in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev nadomestila na ZZZS.

Za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, zakon uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Če potrebujete pomoč pri reševanju vaše situacije ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za uveljavljanje svojih pravic po PKP7, nam pišite na info@sugesta.si.