PKP#8 – KRIZNI DODATEK

Danes, 5.2.2021 je stopil v veljavo osmi protikoronski zakon PKP#8, ki koregira tudi anomalije glede izplačila kriznega dodatka skladno s PKP#7. 

PKP#8 določa, da delodajalec vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar mesečna plača za november 2020, pri kateri se neupošteva plačilo za poslovno uspešnost, ni presegla dvakratnika minimalne plače, izplača ob plači za mesec januar 2021 krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Delavcu pripada krizni dodatek glede za delo opravljeno v decembru 2020. Delavec je tudi upravičen do sorazmernega dela kriznega dodatka, če je bil na bolniški, letnem dopusti ali podobno, vendar v mesecu decembru.

Za povračilo izplačanega dodatka zaposlenemu delodajalec preko informacijskega sistema FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. Upravičenec predloži izjavo preko eDavkov najpozneje do konca marca 2021. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. aprila 2021.

Za zaposlene, katerim je bil krizni dodatek iz 85. člena ZIUPOPDVE (PKP7) že izplačan do začetka uporabe PKP8, seveda to ne velja.

Če potrebujete pomoč pri vlaganju izjave preko eDavkov ali potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .