PKP#8 – SUBVENCIONIRANJE MINIMALNE PLAČE IN RAZBREMENITEV DELODAJALCEV

Država bo delodajalcem za plače tistih delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, namenila subvencijo v višini 50 evrov. Subvencija se določi za delo, opravljeno v mesecih od januarja do vključno junija 2021.

Zakon določa tudi sorazmernost subvencije glede na obseg sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

Do subvencije niso upravičeni delodajalci, ki so neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

V drugi polovici leta 2021 pa bomo razbremenili delodajalce pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Določili smo nižjo najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju. Najnižja osnova bo tako za plače, izplačane za mesece od julija 2021 do decembra 2021, minimalna plača (namesto 60 odstotkov povprečne plače, kot je to določeno v četrtem odstavku 144. člena ZPIZ-2)

Če potrebujete pomoč pomoč ali potrebujete pojasnilo, nam pišite na info@sugesta.si .

Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje