POENOSTAVLJENI POSTOPKI OBVEŠČANJA O DELU NA DOMU

PKP#6 je prinesel tudi poenostavljene postopke obveščanja Inšpektorata RS za delo o nameravanem organiziranju dela na domu.

Delodajalec je dolžan o nameravanem organiziranju dela na domu za svojega delavca, pred začetkom njegovega dela obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD). Obvestilo o delu na domu se po novem ureja preko portala SPOT. 


Organiziranje dela na domu je eden ključnih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa znotraj delovnih okolij, ki pa hkrati ohranja delovne procese. 
Delodajalcem, ki so letos že obvestili Inšpektorat za delo o organiziranju dela na domu, in se obdobje, na katerega se je obvestilo nanašalo, še ni izteklo, v tem trenutku ni treba ponovno poslati obvestila o delu na domu; novo obvestilo o nameravanem organiziranju dela na domu bodo morali poslati najkasneje z novim letom. Delodajalcem svetujemo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden. 

Če potrebujete pomoč ali izdelavo dokumentov, ki jih potrebujete za organizacijo dela na domu, nam pišite na info@sugesta.si .