ZNIŽANJE POGOJA ZNANJA SLOVENŠČINE

Vlada je potrdila predlog novele zakona o tujcih, ki uvaja spremembe pri pogoju znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine za družinske člane državljanov tretjih držav.

S predlogom zakona se pogoj znanja jezika na vstopni ravni A1 nadomešča z znanjem na t. i. preživetveni ravni.

Kot so sporočili po dopisni seji vlade, na novo uvajajo preživetveno raven znanja slovenščine, ki omogoča temeljno sporazumevanje v slovenskem jeziku, omejeno na preproste, predvidljive, vsakodnevne situacije, v katerih je izražanje rutinsko in se ponavlja.

Pri pripravi integracijske strategije so namreč ugotovili, da za potrebe začetne integracije zadostuje poznavanje in razumevanje slovenskega jezika na najbolj temeljni ravni, čemur ustreza predvidena preživetvena raven. Tujec pa bo svojo raven znanja lahko kasneje nadgrajeval z zahtevnejšimi tečaji tudi v okviru nadaljnjih integracijskih programov. Ugotovili so tudi, da za izvajanje programov in izpitov na ravni A1 na trgu trenutno ni dovolj izvajalcev.

Merila za nov izobraževalni program na preživetveni ravni, vključno s standardi znanja, ki se preverjajo z obveznim preizkusom znanja slovenskega jezika na tej ravni, bo določil minister, pristojen za izobraževanje.

Tečaje in obvezni preizkus znanja iz slovenskega jezika na preživetveni ravni bodo lahko izvajale izobraževalne ustanove oziroma organizacije, ki izvajajo bodisi javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle bodisi neformalne izobraževalne programe za odrasle za učenje slovenskega jezika. Vsak tujec, ki je upravičen do udeležbe v teh programih, bo upravičen tudi do enkratnega brezplačnega preizkusa znanja iz slovenskega jezika.

S predlogom novele se zamika postopno uvajanje pogoja znanja slovenskega jezika v postopkih podaljšanja dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine, ki je bilo določeno aprila 2023. Predlog določa, da za prošnje, vložene do 30. aprila 2024, izpit iz znanja slovenskega jezika na preživetveni ravni ni pogoj za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine.

Za prošnje, vložene od 1. maja do 31. oktobra 2024, mora polnoletni družinski član v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti tudi potrdilo o vpisu v neformalni izobraževalni program za odrasle za učenje slovenskega jezika ali potrdilo o vpisu v javnoveljavni izobraževalni program za odrasle, na podlagi katerega se ne pridobi javnoveljavna izobrazba. Tujcu pa ni treba predložiti potrdila o vpisu na tečaj, če predloži spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na vsaj vstopni ravni.

Določa tudi, da mora tujec za prošnje, vložene od 1. novembra 2024, v postopku podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine predložiti potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenščine na preživetveni ravni.

Za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje pa ostaja pogoj opravljen izpit na ravni A2, kot je določeno zdaj, so še sporočili po seji. Vlada DZ-ju predlaga obravnavo po nujnem postopku.

Vir: rtvslo.si